Företagsutveckling

ConsultMe

- Organisation- och ledarskapsutveckling

FÖRETAGSUTVECKLING

 

Rätt beteenden skapar resultat i organisationen

Framgångsrika organisationer lyckas med att omsätta sina affärsmål, strategier och arbetsprocesser till praktisk handling. Kunskap om beteenden hjälper ledare att leda sina medarbetare i rätt riktning. Vi ser på 3 områden i organisationen för att skapa effektivitet och resultat:

 

- Organisationskartläggning

- Verksamhetsutveckling

- Ledarträning och ledarskapsutveckling

 

Vi håller även i seminarier och inspirationsföreläsningar där vi med utgångspunkt i ett beteendeperspektiv diskuterar teman som bland annat ledarskap, motivation, målfokusering och feedback.

 

Organisationsutveckling

Konsult/coaching för ledningsgrupper

Ledarskapsutbildning för chefer och medarbetare

 

Företagshälsovård

KBT- och Coachingssamtal

Vi har förmånen att jobba med följande företag:

 

Academic Work

AI pension

AmTrust

Arbetsförmedlingen

Boston Consulting Group

Conoa

Electrolux

Ericsson

Ingo

Open Text

Plustecken

SJ

Supplies Team

Vadestra Strategy

"Jag och mitt team har sett konkreta och mätbara resultat då ConsultMe bidragit med inspiration, struktur och goda råd till mig som ledare. Genom ett professionellt upplägg på mötena och genom kontinuerlig uppföljning har jag utvecklat mitt ledarskap. Mötena har givit många aha-upplevelser som inte uppnåtts utan deras rådgivning. Jag vill ge ConsultMe mina bästa rekommendationer till andra ledare och chefer som vill utveckla sitt ledarskap och som vill uppnå bättre resultat i sina team."

 

Vice President, Electrolux