Företagsutveckling

FÖRETAGSUTVECKLING MED HJÄLP AV COACHING


Rätt beteenden skapar resultat i organisationen

 

Framgångsrika organisationer lyckas med att omsätta sina affärsmål, strategier och arbetsprocesser till praktisk handling.


Kunskap om beteenden hjälper ledare att leda sina medarbetare i rätt riktning.


Vi ser att det viktigaste för att få en välfungerande organisation som kan skapa effektivitet, resultat och välmående är att investera i:


- Ledarträning och ledarskapsutveckling samt personlig utveckling för både chefer och medarbetare.


Vi arbetar med både coaching och KBT-terapi. Där vi med  utgångspunkt i beteendeperspektiv samtalar och fördjupar kunskap och medvetenhet kring teman som bland annat ledarskap, motivation, målfokusering och feedback.


Organisationsutveckling

Coaching för ledningsgrupper

Ledarskapsutveckling för chefer och medarbetare

Coachingssamtal

Företagshälsovård

KBT-terapi 

Vi har förmånen att jobba med följande företag:


Electrolux

Cramo

Academic Work

AI pension

AmTrust

Arbetsförmedlingen

Boston Consulting Group

Conoa

Ericsson

Sollentuna Kommun

Ingo

Open Text

Plustecken

SJ

Supplies Team

Vadestra Strategy

"Jag och mitt team har sett konkreta och mätbara resultat då ConsultMe bidragit med inspiration, struktur och goda råd till mig som ledare. Genom ett professionellt upplägg på mötena och genom kontinuerlig uppföljning har jag utvecklat mitt ledarskap. Mötena har givit många aha-upplevelser som inte uppnåtts utan deras rådgivning. Jag vill ge ConsultMe mina bästa rekommendationer till andra ledare och chefer som vill utveckla sitt ledarskap och som vill uppnå bättre resultat i sina team."


Vice President, Electrolux