Privatpersoner

PERSONLIG UTVECKLING MED HJÄLP AV COACHING ELLER KBT-TERAPI


Som privatperson kan du ta del av vårt kursutbud inom olika former av coaching eller KBT-terapi.


Vi på ConsultMe vill erbjuda alla människor en möjlighet till förändring för att få uppleva harmoni och balans i livet.


Är du redo att hjälpa dig själv genom att utmana dig själv?


Vill du ha förändring och är du motiverad att skapa nya beteenden?


Se här intill vad vi kan erbjuda dig med med hjälp av Coaching eller KBT-terapi från oss på ConsultMe: