Ledarskapsutveckling karriärscoaching

Personlig ledarskapsutveckling/karriärscoaching

Tillsammans tar vi fram den kreativitet, drivkraft och utvecklingspotential som finns inuti Dig och i alla individer:

-Ger dig självinsikt och självkänsla

-Sporrar dig att få tillgång till din vilja och få saker gjorda

-Hjälper dig finna din drivkraft

-Lösnings- och handlingsfocuserat

-Sätter igång processer för att frigöra dina resuser

-Gör dig mer fokuserad och effektiv

Framgångsrika människor har en känsla av mening. Ta reda på vad du vill och ta hjälp av en coach för att nå dina mål.

Vill du utveckla Ditt personliga ledarskap?

"På endast fem coachingstillfällen med Risto har jag med hjälp av konkreta verktyg lyckats nå de mål jag föresatt mig. Jag har utvecklat min förmåga att sätta mätbara och realistiska mål, jag ser tydligare vad jag faktiskt åstakommer vilket underlättar för mig att sätta och nå nya mål, både på kort och lång sikt..."

ConsultMe's

Ledarskapscoacher: