Coaching

Hur ofta stannar Du upp och funderar på vart du är på väg?

Om inte du vet vart du är på väg - vem vet det då?

Vi på ConsultMe hjälper Dig att hitta ett mål för att sedan identifiera vad som krävs för att ta dig dit du vill. Detta gör

vi genom att vi bland annat ställer kraftfulla frågor.

Bra coaching handlar om att genom intelligenta frågor leda den coachandes tankemönster så att begränsande föreställningar förstörs, nya insikter skapas, interna konflikter hanteras, helhjärtad motivation uppstår, känslor påverkas, nya beteendemönster framträder och du reagerar och handlar på ett nytt och ändamålsenligt sätt.

Vågar du lyssna på dina egna svar?

Coaching är inte terapi utan ett verktyg för att ta fram potentialen hos dig. Du har kunskap, erfarenheter, drömmar och motivationsfaktorer som driver Dig framåt och nu har du möjlighet att nå dessa med hjälp av en coach från ConsultMe.

Vad kan Du förbättra?

Tillsammans med Din coach sätter ni upp ett mål för er coachingsperiod. Här nedan några är exempel på vad personer har jobbat med under våra möten för att förändra sin tillvaro och på så vis skapa mer balans och harmoni i sina liv:

- Skapa bättre samarbeten

- Stärka mod & självförtroende

- Byta vanor och tankemönster

- Hantera utmaningar bättre

- Kommunicera mer effektivt

- Prioritera och sätta gränser

- Vara mer närvarande

- Hantera stress och oro

- Sätta tydliga mål och nå dem

- Skapa resultat under press

- Bli bättre på tidshantering

 Grundtanken inom coaching är att Du vet vad som är bäst för Dig och att Du har svaren på dina frågor inom Dig - tillsammans med en coach kan du komma fram till de mål, resultat och lösningar som Du vill satsa på!

Etiska riktlinjer

Vi följer ICF’s (International Coaching Federation) etiska riktlinjer, klicka här för att läsa.